Det gamla skivbolaget  

För dig som gillar de gamla skivorna som kallas för LP och singel, eller rent av stenkakor och EP så du kan läsa om på https://sv.wikipedia.org/wiki/EP, finns det idag inte mycket att välja på. Du får helt enkelt ta dig till alla de butiker och loppisar samt auktioner som du kan finna gamla skivor på. Det kan också vara de skivbolag som skapade skivorna. Idag lever naturligtvis många av dessa skivbolag fortfarande kvar, men numera är det cd, dvd och andra digitala former som gäller. Det gamla skivbolaget var heller inte lika kommersiellt som det är idag, och det grundar sig naturligtvis på att konkurrensen på marknaden inte var lika stor.

beautiful indie woman looking to camera in a record shop

Att starta ett skivbolag förr var förknippat med mycket stora kostnader, och det var således inte många som kunde ha råd med det. De skivbolag som startas idag behöver egentligen inte ha mer än lokaler, studio och datorer, vilket gör att flera idag kan producera sina egna skivor. När det gäller att komma ut på marknaden med sin musik, var det också mycket viktigt förr att vara ansluten till ett skivbolag med ett kontrakt som medförde att de marknadsförde dig och ditt eventuella band. Idag är det också något som blivit mindre viktigt då det finns massor med olika kanaler på Internet där musik och låtar kan spridas helt gratis.

Det gamla skivbolaget har idag blivit förlegat och de metoder som tidigare användes är det idag ingen som brukar. Detta är med anledning av att det kommit så mycket nytt med åren, som har blivit mera effektivt, perfekt och även kan brukas till en lägre kostnad. De som har klarat sig bäst på marknaden när det gäller skivbolag är de som verkligen har följt med i utvecklingen och är de som har moderniserat sig, samt de som idag fortfarande drivs under samma namn och erbjuder allt det nya som den moderna tekniken kan åstadkomma. De företag som inte hängde med i utvecklingen är idag nedlagda och efter dessa finns bara de skivor du idag kan köpa i secondhandversioner i de butiker som saluför dessa produkter. För många är det en viss nostalgi kring gamla skivbolag.

Leave a Reply

mts_best