Så blir du signerad av ett skivbolag

Det är många musiker som vill bli kontrakterade av ett skivbolag. Ett sådant kontrakt innebär en ekonomisk trygghet och en möjlighet att växa som musiker. I den här artikeln beskriver vi hur skivbolagen arbetar med att kontraktera musiker.

Det finns olika typer av musiker. En grupp musiker vill ägna sig åt musik som en hobby och har inte musiken som sin huvudsakliga inkomst. En annan grupp musiker har musiken som sin huvudsakliga intäktskälla. Det är den sistnämnda gruppen som den här artikeln handlar om. Den som vill försörja sig genom musik kan antingen själv kommersialisera sin musik via olika plattformar. Ett annat alternativ är att skriva på ett avtal med ett skivbolag som tar musikern under sina vingar och ansvarar för stöd, hjälp och ersättning. När skivbolagen gör urval bland musiker som de ska kontraktera använder de sig ofta av en affärspartner som den renommerade aktören https://www.preciofishbone.se/tjanster/robotic-process-automation/ som har system som underlättar för skivbolaget att göra ett urval.

Så fungerar skivbolagens urval av musiker för kontraktering

Skivbolagen är beroende av duktiga och lovande musiker för att kunna ge ut ny musik och få in intäkter. Skivbolagen arbetar därför aktivt med att hitta lovande musiker som de kan kontraktera. I det arbetet gör skivbolagen ett urval av de ansökningar som kommer in. Skivbolagen gör ofta ett första urval med hjälp av skräddarsydda IT-system som automatiskt selekterar utifrån olika kriterier. Om du vill veta mer konkret om hur systemen fungerar kan du läsa mer på länken https://www.preciofishbone.se/tjanster/robotic-process-automation/ där systemen beskrivs i mer detalj. Det handlar i korthet om att systemen med hjälp av automatisering bistår skivbolagen i urvalet utifrån olika kriterier som musikalisk inriktning, erfarenhet och olika arbetsprover.

Vad avgör vilken ersättning en musiker får från ett skivbolag?

Det är i huvudsak kommersiella faktorer som avgör vilken ersättning en musiker får från ett skivbolag. Rent konkret handlar det om vilka intäkter musikern kan inbringa från olika musiktjänster och spelningar. Skivbolagen har ofta automatiska system som mäter hur mycket intäkter musikern inbringar och sedan räknar systemet av olika kostnader skivbolaget haft.

Leave a Reply

mts_best