Sköt ekonomin i skivbolaget

Att driva ett eget skivbolag är tidskrävande och kräver en god koll på företagets ekonomi. Men det är också en kreativ och givande process där du själv kan se till så att bra musik kommer ut på marknaden. Med goda rutiner och vanor är det enklare att se hur det går ekonomiskt för ditt skivbolag.

Du kan enkelt få hjälp med företagstjänster via Intrum, som auktoriserad delgivning, kravhantering och inkasso. Här kan du också köpa faktureringstjänster vilket sparar mycket tid i driften av verksamheten, där du får en minskad kapitalbindning och ett bättre kassaflöde. Att anlita ett annat företag för att sköta delar av ekonomin ger dig möjlighet att bättre fokusera på driften av ditt företag.

Regler för skivbolag

Ett skivbolag kräver mycket tid och omsorg för att det ska lyckas ekonomiskt. Du behöver som ägare av bolaget ha koll på hur du ska tänka runt upphovsrätt samt skatt och moms. I Sverige har vi en momssats på 25 % på alla tjänster och varor, samt en momssats på 6 % för musiker. Momssatsen på 6 % gäller för försäljning av musikstycken och upphovsrätt till låtar, samt för noter. Du kan också tillämpa denna momssats för entréer till konserter när du ska göra reklam för artisterna på ditt bolag. Men vid streaming och försäljning av musik ska momssatsen 25 % användas.

Ett skivbolag brukar också kallas för musikbolag eller musikförlag, baserat på hur verksamheten drivs. Musikförlag kan skriva avtal med den person som har upphovsrätt till ett musikaliskt verk, och därefter representera rättigheterna till denna persons kompositioner. Allt fler ger nu ut sin musik själva digitalt, på cd eller vinyl.

Leave a Reply

mts_best