Spela in en demo

Ordet demo är en förkortning för demonstration och det handlar alltså om att ha en inspelning man kan använda föra demonstrera sin förmåga. Syftet med att spela in en demo är att ha något som man kan visa upp för skivbolag, producenter och andra i musikbranschen som man, som band eller artist, vill samarbeta med. Det var ett mycket viktigt led i att nå ut till en publik och i att kunna ta betalt för sitt arbete. Idag har branschen, inte minst skivbolagens roll, förändrats men det fortfarande många som väljer att spela in demos.

Spela in en demo på egen hand

en demo kan spelas in när som helst så länge man har ett materiel man tycker håller måttet och den inspelningsutrustning som krävs. Tidigare handlade det ofta om att ha tillgång till en studio men nu är det mycket enklare eftersom bra inspelningsutrustning blivit billigare i den digital eran som vi befinner oss i. En vanlig dator med rätt programvara för mixning av musiken och bra mikrofoner räcker faktiskt ganska långt. Man kan också göra en demo med bild genom att spela in materialet framför en videokamera. Det har faktiskt blivit ett av vanligaste sätten att spela in demos. Åtminstone om det handlar om just en demo som alltså inte är en inspelning som offentliggörs utan mer ett smakprov på vad man är kapabel till.

Har demos spelat ut sin roll?

Inför mässor är det fortfarande viktigt att ta fram reklamgodis för marknadsföring. Musikbranschen har dock förändrats kraftigt de senaste två decennierna och en tydlig riktning är att artister kan göra mer på egen hand. Många publicerar idag sin egen musik direkt online. Då finns det inget behov av att först göra en demo eftersom man inte behöver hjälp med att göra en professionell inspelning. Hur mycket utrustning som krävs för att man ska kunna göra inspelningar av riktigt bra kvalitet beror dock lite på vad det handlar om för musik och det finns fortfarande gott om professionella studios och skivbolag som kan erbjuda tjänster som är attraktiva för ett band eller en artist. Då gäller det, precis som tidigare, att introducera sig med en demo.

Leave a Reply

mts_best